Release Cam Booth V1.9.7

 • สร้างรายงาน Video ที่บันทึกออกมาเป็น CSV ใน
 • สร้างคลิปขนาดเล็กเพื่อส่งต่อ
 • เลือก Encode Video ได้

Release Cam Booth V1.9

 • ปรับหน้าตา Setting ใหม่ โดนแบ่งหมวดหมู่ให้ดูง่ายขึ้น แล้วก็เพิ่มการตั้งค่าในส่วนต่างๆ
 • รองรับหน้าจอ 1280 * 720 หากหน้าจอใหญ่กว่านั้น จะปรับจอให้ขยายไปตามจอ
 • มีการ verify license

Release Cam Booth V1.8

 • ปรับ Booth ให้เป็นแบบ SP97
 • ปรับให้มี job คอยลบ video

Release Cam Booth V1.5

 • ปรับการทำงานมาเป็น FTP แล้วแจัง server แม่
 • มี progress ตอน upload
 • แสดงผลเป็น card เพื่อให้ทุก device
 • fixed bug ตัว Win booth ไปแทบหมดแล้ว กดได้ทุกอย่าง ทุกปุ่มดั่งใจ

Release Cam Booth V1.4

ตัว booth app ตัวใหม่ เขียนเป็น thread ทั้งหมด

มี winform app มี api ให้ mobile app ทั้งหมดแล้ว