E2

โปรแกรมเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมนี้จะทำงานควบคู่กับโปรแกรมบัญชี Express อ่านเขียนข้อมูลไปพร้อมๆกัน ทำให้ค้นหาข้อมูลง่าย

ใช้การทำงานผ่านเว็บไซต์ เปิดหลายหน้าได้พร้อมกัน มีรายงานที่สวยงาม ดูข้อมูลได้ทันที

เมนูแบบใหม่และแบบเก่า เพื่อบัญชี งานขาย งานซื้อ งานคลัง

Cam Booth

เป็นโปรแกรมช่วยอัดคลิปตอนแพคของ

  • มีหลักฐานของการแพคออกจากร้าน
  • ช่วยให้รู้ว่าถ้าของออกไป ครบจริงหรือไม่
  • ถ้าหาย หรือเสียหาย หาคนรับผิดชอบได้


ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากเมนูด้านบนครับ