• 1. สมัครสมาชิก
  • 2. กรอกรหัสที่ได้จาก SMS
  • 3. กรอกรหัส S/N ของ express เพื่อขอรหัสทดลอง
  • 4. ดาวน์โหลดระบบ E2 ไปติดตั้ง
  • 5. เอาไฟล์รหัสทดลองไปใส่ในระบบ E2

ติดต่อให้เซลล์ทำให้คลิกที่นี่